Poznań, Polska

Filologia norweska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia norweska
Filologia norweska, nauka o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Norwegów. Zakres zajęć obejmuje m.in. teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki, lingwistyki. Dodatkowo studenci na tym kierunku poznają dzieła naukowe wybitnych Norwegów i zapoznają się z pracami naukowców norweskich. Na filologii norweskiej uczony jest zarówno język Bokmål jak i język nynorsk. Na niektórych uniwersytetach (np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) filologia norweska nauczana jest w ramach skandynawistyki.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności