państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Zurych, Szwajcaria

Agrarwissenschaft

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.ethz.ch

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności