studialicencjackie.info
Zurych, Szwajcaria

Agrarwissenschaft

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemiecki i francuskiStudia w języku niemieckim i francuskimStudia w języku niemieckim i francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.ethz.ch
Polityka Prywatności