studialicencjackie.info
Zurych, Szwajcaria

Sinologia

Sinologie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: językowe
Strona www uczelni: www.uzh.ch

Dodatkowe informacje

Sinologia
Sinologia (a. chinoznawstwo; nazwa wywodzi się od łacińskiej nazwy Chin, Sina) – dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Chin: językami chińskimi, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi (jak np. buddyzm, konfucjanizm, czy taoizm), literaturą, a także gospodarką itd.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności