studialicencjackie.info
Fryburg, Szwajcaria

Filologia klasyczna

Klassische Philologie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemiecki i francuskiStudia w języku niemieckim i francuskimStudia w języku niemieckim i francuskim
Grupa kierunków: językowe
Strona www uczelni: www.unifr.ch

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia klasyczna
Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) – gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności