studialicencjackie.info
Bazylea, Szwajcaria

Information Communication Systems

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemiecki i francuskiStudia w języku niemieckim i francuskimStudia w języku niemieckim i francuskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Strona www uczelni: www.fhnw.ch

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności