studialicencjackie.info
Bazylea, Szwajcaria

Optometria

Optometrie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemiecki i francuskiStudia w języku niemieckim i francuskimStudia w języku niemieckim i francuskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www uczelni: www.fhnw.ch

Dodatkowe informacje

Optometria
Optometria (gr. optos – widziany i metreo – mierzenie) – dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności