państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Bazylea, Szwajcaria

Betriebsökonomie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.fhnw.ch

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności