studialicencjackie.info
Berno, Szwajcaria

Agronomia

Agronomie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemiecki i francuskiStudia w języku niemieckim i francuskimStudia w języku niemieckim i francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.bfh.ch

Dodatkowe informacje

Agronomia
Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.
Polityka Prywatności