Zurych, Szwajcaria

Business Administration

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.kalaidos-fh.ch/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności