studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Biznes Manager

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.

Kontakt:

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 27 11 000
Polityka Prywatności