studialicencjackie.info
Poznań, Polska

Employer branding

I stopnia licencjackie
Kierunek: Biznes Manager
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.cdv.pl

Dodatkowe informacje

Branding
Budowanie świadomości marki

Kontakt:

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 27 11 000
Polityka Prywatności