Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Czechy  
status uczelni  
Opava, Czechy

Bankowość

Banking

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.slu.cz

Dodatkowe informacje

Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności