Brno, Czechy

Communication and Information Systems

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.unob.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności