Brno, Czechy

Technologie ochrany osob a majetku

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: czeskiStudia w języku czeskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.vske.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności