Mediolan, Włochy

Economia e gestione aziendale

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.unicatt.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności