studialicencjackie.info
Mediolan, Włochy

Economia delle imprese e dei mercati

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: włoskiStudia w języku włoskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.unicatt.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności