studialicencjackie.info
Firenze, Włochy

Scienze agrarie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: włoskiStudia w języku włoskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.unifi.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności