Firenze, Włochy

Ingegneria Gestionale

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: włoskiStudia w języku włoskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.unifi.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności