studialicencjackie.info
Pisa, Włochy

Scienze e tecnologie delle produzioni animali

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: włoskiStudia w języku włoskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.unipi.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności