studialicencjackie.info
Pisa, Włochy

Management for Business and Economics

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.unipi.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności