Rzym, Włochy

Nauka prawa

Scienze giuridiche

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: włoskiStudia w języku włoskim
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www uczelni: www.unimercatorum.it

Dodatkowe informacje

Nauka
Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wysoki status poznawczy zawdzięcza nauka metodom, jakie stosuje oraz językowi, jakim się posługuje. „Ważnymi elementami «naukowości» są język i metoda. Zdaniem wielu, zarówno naukowców jak i filozofów, to właśnie te dwa elementy decydują o tym, czy coś jest naukowe, czy nie”. Prawa i teorie naukowe stanowiące najważniejsze wyniki badań naukowych wymagają uzasadnienia polegającego na konfrontacji przewidywań na nich opartych z rezultatami doświadczenia, czyli z wynikami obserwacji, pomiarów i eksperymentów. "Nauka rodzi się z dążenia do uzyskania wyjaśnień systematycznych, a równocześnie podlegających kontroli w oparciu o dane (...)". Nauka jako rzeczywistość społeczna jest tworem złożonym i wieloaspektowym.
Nauka
Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.
Autor: Paulo Coelho, Alchemik
Nauka
Bieda temu dokuczy, kto się za młodu nie uczy.
Opis: przysłowie polskie.
Nauka
Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
Autor: Jean-Jacques Rousseau

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności