Chelyabinsk, Rosja

Филология

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: językowe
Strona www uczelni: www.csu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności