studialicencjackie.info
Szczecin, Polska

Administracja wymiary sprawiedliwości

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Opis kierunku na stronie WSAP:
wsap.szczecin.pl/kandydaci/studia-1-stopnia/

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468
Polityka Prywatności