studialicencjackie.info
Novosibirsk, Rosja

Ветеринарно-санитарная экспертиза

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.nsau.edu.ru
Polityka Prywatności