Krasnodar, Rosja

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: kubsau.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności