Krasnodar, Rosja

Природообустройство и водопользование

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www uczelni: kubsau.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności