Voronezh, Rosja

Биотехнические системы и технологии

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: cchgeu.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności