Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • zasady promocji zdrowia
 • analiza czynników podaży i popytu na rynku turystyki uzdrowiskowej
 • kierowanie zespołami ludzkimi obsługującymi klientów, w tym osoby niepełnosprawne
 • prawo medyczne
 • zasady marketingu usług uzdrowiskowych i SPA
 • organizowanie turystyki uzdrowiskowej i SPA w ośrodkach w Polsce i Europie
 • ocenianie przyrodniczych uwarunkowań turystyki uzdrowiskowej i SPA.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • turystyka zdrowotna w Polsce i w Europie
 • infrastruktura uzdrowiskowa, SPA i wellness
 • organizacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, SPA i wellness
 • odnowa biologiczna i masaż
 • marketing produktów uzdrowiskowych
 • organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z turystyką zdrowotną - ćwiczenia terenowe
 • kapitał ludzki w turystyce uzdrowiskowej.
Praca dla Ciebie:
 • sanatorium uzdrowiskowe
 • hotel
 • ośrodek wypoczynkowy
 • klinika
 • gabinet SPA i wellness
 • menedżer obiektu turystycznego
 • specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki zdrowotnej
 • specjalista ds. promocji turystyki
 • koordynator ds. SPA i wellness
 • specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć.

Dodatkowe informacje

SPA
SPA – działalność uzdrowiskowa lub kurort
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Turystyka uzdrowiskowa
Turystyka uzdrowiskowa – świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres do miejscowości posiadającej status uzdrowiska w czasie wolnym od pracy, mając na celu utrzymanie lub polepszanie obecnego stanu zdrowia przez wypoczynek fizyczny i psychiczny z wykorzystaniem balneoterapii (czyli metod korzystania z wód leczniczych i peloidów oraz z warunków klimatycznych w celach leczniczych i profilaktycznych) oraz przez oderwanie się od szkodliwych wpływów otoczenia stałego pobytu i niehigienicznego trybu życia[potrzebny przypis] .
Polityka Prywatności