Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Rachunkowość międzynarodowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi
 • obsługa narzędzi informatycznych służących do rejestrowania operacji i zdarzeń gospodarczych (zajęcia są realizowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: SAP, Symfonia)
 • zapoznanie się z międzynarodowymi regulacjami w zakresie rachunkowości.
Praca dla Ciebie:
 • komórki finansowo-księgowe podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • szeroki wachlarz stanowisk w prawie 1000 centrów usług wspólnych w Polsce (m.in. End2end Finance Processes Specialist, Transition Specialist, Accountant, Team Leader).
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Specjalność wyróżnia się na tle rynku zawodowym, praktycznym charakterem. Program studiów został podporządkowany wymaganiom rynku pracy (opiekuna specjalności OpusCapita) koncentrując się na praktycznych umiejętnościach księgowych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego w ujęciu krajowym i międzynarodowym.
 • Specjalność adresowana jest do osób dynamicznych, ambitnych i kreatywnych, posiadających
  umiejętności analityczne i otwartych na nowe wyzwania, które chcą realizować karierę zawodową wzakresie finansów. Studenci będą mieli możliwość odbywać praktyki w OpusCapita, a najlepsi zostaną w tym centrum zatrudnieni.
 • Program studiów uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju sektora BPO & SSC w Polsce i na świecie.
 • Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się między innymi: księgowość informatyczna, international GAAP & regulations, specyfika działania BPO & SSC, end2end process w centarch BPO &SCC (P2P, O2C, R2R).

Dodatkowe informacje

Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności