Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Kadry i płace

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • interpretacja i praktyczne stosowanie norm prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
 • interpretacja przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych przez instytucje publiczne
 • zasady i procedury postępowania z zatrudnionymi w małych i dużych organizacjach
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
 • zasady zatrudniania cudzoziemców
 • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników
 • obowiązki pracodawców w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • korzystanie z narzędzi informatyczno-kadrowych wspomagających pracę kadrowo-płacową.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • prawo pracy
 • ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające
 • zasady zatrudniania cudzoziemców
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Praca dla Ciebie:
 • pracownik kadr i płac we wszystkich organizacjach
 • doradca przedsiębiorcy
 • samodzielna obsługa małych i dużych przedsiębiorstw
 • specjalista w zakresie znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • specjalista w zakresie zasad zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemcówprowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Polityka Prywatności