Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Turystyka międzynarodowa i biura podróży

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • organizacja turystyki międzynarodowej
 • zasady zarządzania przedsiębiorstwem z branży turystycznej na rynku międzynarodowym
 • techniki i technologie stosowane w organizacji międzynarodowych usług turystycznych
 • zasady tworzenia produktu turystycznego
 • protokół dyplomatyczny
 • zasady negocjacji w biznesie
 • metody zarządzania międzykulturowego w turystyce
 • najważniejsze trendy w turystyce
 • analiza międzynarodowego rynku turystycznego
 • tworzenie produktu turystycznego, prognozowanie popytu i podaży
 • przygotowanie skutecznych kampanii online i social media
 • przeprowadzanie analizy porównawczej usług oferowanych przez wybrane obiekty turystyczne
 • kompleksowa organizacja zagranicznych wyjazdów turystycznych
 • przygotowywanie strategii promocji walorów turystycznych regionu.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • produkty turystyki międzynarodowej
 • gospodarka turystyczna Unii Europejskiej
 • protokół dyplomatyczny
 • międzynarodowe rynki turystyczne
 • obszary recepcji turystycznej świata
 • organizacja turystyki międzynarodowej
 • e-marketing i budowanie marki w social mediach.
Praca dla Ciebie:
 • specjalista ds. międzynarodowego ruchu turystycznego
 • pracownik organizacji turystycznych
 • pracownik przedsiębiorstwa turystycznego
 • pracownik zagranicznych podmiotów gospodarczych
 • urzędnik zatrudniony w komórce organizacyjnej zajmującej się turystyką
 • właściciel lub pracownik biura podróży.

Dodatkowe informacje

Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Polityka Prywatności