Toruń, Polska

Transport, spedycja i magazynowanie

I stopnia licencjackie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności