Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Bankowość i innowacje finansowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności: nowoczesne technologie wykorzystywane w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu bankami i instytucjami finansowymi zasady identyfikowania i zarządzania ryzykiem bankowym aktualne regulacje prawne oraz standardy określające zasady funkcjonowania banków i instytucji finansowych instrumenty finansowe oraz zasady funkcjonowania rynków kapitałowych zasady oceny ryzyka inwestycyjnego.

Dodatkowe informacje

Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.
Polityka Prywatności