państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Służby specjalne i policyjne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Za mundurem panny sznurem – ta myśl może być jednym z powodów, dla których warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB. Co nas wyróżnia? Tutaj uczymy praktycznie! W programie studiów są zajęcia z przedstawicielami służb mundurowych, a co najważniejsze – przyjazna organizacja w WSB pozwala Ci na rozpoczęcie pracy już w trakcie nauki

Dodatkowe informacje

Służby specjalne
Służby specjalne (ang. special services) – cywilne i wojskowe służby prowadzące działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
Polityka Prywatności