Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Kryminologia i kryminalistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
woja wiedza i umiejętności:
  • metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych
  • teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości
  • psychologia osobowości
  • identyfikacja zachowań przestępczych i negocjacji.

Praca dla Ciebie: 

  • Policja
  • Żandarmeria Wojskowa
  • Straż Graniczna
  • prywatne firmy ochroniarskie
  • agencje detektywistyczne
  • ABW, CBŚ, CBA.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Kryminologia zajmuje się badaniem przestępczości jako zjawiska społecznego, kryminalistyka zaś jest nauką o sposobach i środkach wykrywania przestępstw. Wykładowcy przybliżą ci najnowsze rozwiązania z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości.

W czasie nauki na tej specjalności poznajesz podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie.

Dodatkowe informacje

Kryminalistyka
Kryminalistyka (ang. criminalistics lub forensics) – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Kryminalistyka
Jesteśmy technikami kryminalistycznymi. Ignorujemy przypuszczenia, opieramy się na dowodach z miejsca zbrodni.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 2
Kryminalistyka
Siedemdziesiąt pięć lat temu ludzie śmiali się z odcisków palców.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 10
Kryminalistyka
Kryminalistyka to nie tylko nauka, ale też nielogiczność ludzkiego zachowania – „jak” jest równie ważne jak „dlaczego”.
Postać: Catherine Willows w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 5
Polityka Prywatności