Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Prawo i zarządzanie w praktyce

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotuje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter między kierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji - czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

Twoja wiedza i umiejętności:
 • interpretowanie przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowe w praktyce gospodarczej
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych
 • aktywne uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym i egzekucyjnym
 • zabezpieczanie roszczeń materialnych i niematerialnych
 • uwzględnianie zasad prawnych w organizacji przedsiębiorstwa, strategii, planowaniu inwestycji, przekształceniach organizacyjnych.

Praca dla ciebie:


 • stanowiska na wszelkich szczeblach zarządzania w organizacjach
 • członek organów firmy, rad pracowniczych, zarządów związków zawodowych
 • stanowiska w działach prawnych i ekonomiczno-finansowych
 • organizator projektów doskonalenia procesów zarządzania
 • pracownik firmy doradczej
 • pracownik kancelarii prawnych i firm windykacyjnych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich.
 • Uczelnia oferuje również studia podyplomowe na różnorodnych kierunkach biznesowych oraz studia MBA.
 • Prezentujemy zastosowanie elementów teoretycznych w praktyce.
 • Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, które przygotują Cię do wejścia na rynek pracy.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Prawo
Jeśli o tym, co dotyczy tych praw i wolności, decydują podmioty prywatne: firmy, koncerny, organizacje – to my się nie mamy jak przed nimi bronić. Klasyczne środki: odwołanie do nadrzędnego organu, proces przed sądem administracyjnym, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, do rzecznika praw obywatelskich – tu nie zadziała. Prawo umów pochodzi z innej rzeczywistości i nie chroni nas przed zglobalizowaną władzą gospodarczą i korporacyjną.
Autor: Ewa Łętowska, rozmowa Ewy Siedleckiej, Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy, wyborcza.pl, 18 czerwca 2012
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Polityka Prywatności