państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Rosnąca liczba turystów ma bezpośredni wpływ na większe dochody we wszystkich branżach turystycznych. Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie w hotelarstwie i gastronomii. Te fakty oraz rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca znaczeniu dla zdrowia i samopoczucia odpowiedniego i racjonalnego żywienia stają się inspiracją do podjęcia studiów na tej właśnie specjalności. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że rosną również wymagania turystów.

Twoja wiedza i umiejętności:
 • organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi
 • analiza rynku usług hotelarskich i gastronomicznych
 • umiejętność stosowania metod zarządzania jakością usług hotelarskich i gastronomicznych
 • analiza efektywności działalności hotelu, restauracji
 • wiedza na temat produktów regionalnych oraz możliwości ich wytwarzania i dystrybucji
 • zasady bezpieczeństwa i systemu jakości żywności
 • znajomość prawa turystycznego
 • najnowsze rozwiązania w obsłudze konsumenta..
Praca dla Ciebie:
 • kierownik: działu w hotelu, hostelu, motelu, kempingu, pensjonatu menedżer agroturystyki
 • analityk rynku hotelarskiego
 • menedżer działu hotelu
 • konsjerż
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych i poradnictwa dietetycznego
 • menedżer i kierownik zaopatrzenia
 • kierownik działu w lokalu gastronomicznym, w dziale żywienia
 • organizator usług cateringowych.
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Wyższa Szkoła Bankowa współpracuje z hotelem Bulwar i hotelem Filmar w Toruniu.
 • Jedną z cech charakterystycznych współczesnej gastronomii w krajach wysoko rozwiniętych jest ekspansja zakładów oferujących potrawy kuchni etnicznych.
 • Turystyka kulinarna - czyli podróże do miejsc, w których wytwarzane są określone produkty żywnościowe lub w których organizowane są festiwale kulinarne - staje się coraz bardziej popularna. Jednym z rodzajów turystyki kulinarnej jestenoturystyka, w której przedmiotem zainteresowania turystów jest wino.

PATRON KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
Patronem kierunku jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. To organizacja koordynująca i współpracująca z lokalną branżą turystyczną oraz samorządem terytorialnym w zakresie promocji turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Celem jej działań poza promocją regionu jest tworzenie pozytywnego wizerunku Pomorza i Kujaw jako krainy wartej odwiedzenia oraz regionu atrakcyjnego i przyjaznego turystom, a także zwiększenie liczby turystów.

Przykłady zawodów

Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Dodatkowe informacje

Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
 • zasadami żywienia człowieka zdrowego
 • zasadami żywienia człowieka chorego
 • oceny stanu odżywienia
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • biochemicznymi podstawami żywienia
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
 • psychologią żywienia
 • technologiami gastronomicznymi.
Gastronomia
Gastronomia (z grec. gaster - „żołądek”, nómos - „prawo”, „ustawa”) – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.
Hotelarstwo
Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej.
Polityka Prywatności