Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zarządzanie jakością

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • podstawowe założenia koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM
 • opracowywanie instrukcji i procedur systemu zarządzania jakością
 • stosowanie podstawowych narzędzi i technik rozwiązywania problemów jakości
 • zasady funkcjonowania kół jakości
 • budowanie kultury jakości.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • wprowadzenie do TQM
 • wdraż anie i dokumentowanie systemu zarzą dzania jakoś cią
 • metody i narzędzia w zarządzaniu jakością
 • kultura jakości w organizacji.
Praca dla Ciebie:
 • organizacje wdrażające lub utrzymujące system zarządzania jakością
 • realizacja projektów doskonalących organizację
 • zespół ds. opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością
 • asystent jakości, asystent ds. kontroli jakości, asystent systemu zarządzania jakością
 • wszystkie stanowiska, na których znaczenie ma świadomość projakościową, np. menedżer produktu, opiekun klienta, menedżer ds. kluczowych klientów.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności