Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Tourism and Recreation

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności