Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Doradca finansowy klienta

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • analizowanie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz wdrażania rozwiązań w zakresie decyzji finansowych
 • analizowanie aspektów prawnych podejmowanych decyzji finansowych
 • samodzielne i zespołowe podejmowanie decyzji finansowych
 • opracowywanie i prezentowanie informacji finansowej, raportów i sprawozdań. prognoz i planów finansowych
 • monitorowanie realizowanych planów finansowych i oceny osiąganych wyników finansowych
 • rozpoznawanie, identyfikowanie preferencji klientów co do produktów finansowych
 • przygotowywanie oferty produktów finansowych
 • analizowanie potrzeb klienta
 • porównywanie produktów finansowych pod kątem rentowności i ryzyka
 • określanie ryzyka związanego z konkretnym produktem finansowym
 • analiza rynku pod kątem oferowanych produktów finansowych
 • szacowanie rentowności i kosztu poszczególnych produktów finansowych
 • współpraca z klientami
 • stosowanie odpowiednich zasad i technik negocjacji finansowych
 • aktywna sprzedaż produktów finansowych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • produkty kredytowe
 • produkty depozytowe i rozliczeniowe
 • instrumenty rynku kapitałowego
 • wybrane produkty bankowe i finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • finansowanie potrzeb rozwojowych klientów
 • techniki sprzedaży produktów finansowych.

Praca dla Ciebie:

 • firmy konsultingowe
 • specjalista bankowy ds. inwestycji kapitałowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • firmy pośrednictwa finansowego
 • biura maklerskie
 • firmy konsultingowe
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • banki (doradca ds. małych i średnich przedsiębiorstw)
 • firmy leasingowe i faktoringowe
 • biura sprzedaży produktów finansowych
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • alternatywna ścieżka kariery w bankowości dotyczy obszaru ryzyka, w ramach którego doradca bankowy może starać się o pracę na stanowisku analityka kredytowego.

Dodatkowe informacje

Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca finansowy
Doradca finansowy – zawód (według dyrektywy Unii Europejskiej na temat pośrednictwa finansowego) wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku.
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności