państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Coach i doradca

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności