Wrocław, Polska

Animacje 3D i efekty specjalne dla filmu i gier

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.dsw.edu.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia
Polityka Prywatności