Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Administracja - Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na kierunku Administracja na specjalności: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego są studiami o charakterze interdyscyplinarnym łączącymi wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.