Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Wrocław, Polska

Dziennikarstwo mody i stylu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Poza kształtowaniem warsztatu dziennikarskiego (prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego) studenci tej specjalności zdobywają szeroką wiedzę z zakresu nurtów w modzie i wzornictwie, fotografii mody, zjawisk kulturowych kształtujących style i trendy mody, a także kryteriów wartościowania i oceny całokształtu tych zjawisk. Studia wdrażają w umiejętność opracowywania i redagowania tekstów prasowych i online, organizacji i przygotowania zdjęciowych sesji modowych, stylizacji i wizażu, planowania poszczególnych eventów w świecie mody. Studenci mają okazję wyrobić w sobie wrażliwość na sztukę, świadomość związków pomiędzy kulturą wysoka a popularną.

Dodatkowe informacje

Dziennikarstwo
Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
Dziennikarstwo
(…) podstawową zasadą dziennikarstwa jest rzetelność.
Postać: Maria Majewska w serialu Samo Życie
Dziennikarstwo
Ale to jest tak, że najpierw z historią zmagają się dziennikarze. Z naszych artykułów korzystają filmowcy czy pisarze. Później dopiero przychodzą historycy. Zanim więc specjaliści zanalizują historię, to właśnie reżyserzy zajmują się podsumowaniem i to ich wersje najbardziej utrwalą się w świadomości ogółu, a nie te z książek czy artykułów: film bowiem ma większą siłę rażenia.
Autor: Wojciech Jagielski
Dziennikarstwo
Polityka i dziennikarstwo to dziedziny przenikające się na każdym kroku. Żadna nie może istnieć bez drugiej. Zawsze i wszędzie jednym z najważniejszych zadań dziennikarzy jest relacjonowanie wydarzeń politycznych.
Autor: Jarosław Gugała, dziennikarz telewizyjny
Polityka Prywatności