państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Hotelarstwo i gastronomia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/wroclaw
Nieprzerwanie od 2000 roku wzrasta liczba hoteli w Polsce, a efektywne zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla całego sektora turystycznego. Standardy obsługi klienta, dostępność bazy hotelowej oraz jej jakość wpływają na wizerunek regionu i liczbę odwiedzających go turystów. Stąd ogromne zapotrzebowanie lokalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy na wykształconych menedżerów, umiejących w sposób profesjonalny zarządzać bazą noclegową, konferencyjną i rozrywkową.

Dodatkowe informacje

Gastronomia
Gastronomia (z grec. gaster - „żołądek”, nómos - „prawo”, „ustawa”) – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.
Hotelarstwo
Hotelarstwo – działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu gościny przyjezdnym w przeznaczonych do tego obiektach bazy noclegowej. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, noclegu, wyżywienia, utrzymania higieny osobistej, ochrony zdrowia i mienia, łączności z otoczeniem oraz rozrywek kulturalnych. Jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej.
Polityka Prywatności