Warszawa, Polska

Public Relations, Marketing, New Media

I stopnia licencjackie
Kierunek: Sociology
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności