państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studia azjatyckie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności