Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja - Administracja Publiczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://pedagogium.pl
Absolwent specjalności Administracja publiczna jest przygotowany do pracy administracyjnej, jako wyspecjalizowana kadra kierownicza oraz jako średni personel w strukturach administracji publicznej. Jest zdolny do udziału w projektach związanych z zarządzaniem i administrowaniem jednostkami samorządowymi, administracji centralnej oraz jednostkami gospodarczymi.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.