Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Animacja

I stopnia licencjackie
Kierunek: Grafika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
W ramach specjalizacji Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także animacji klasycznej i komputerowej, grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy
Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
  • realizatorów efektów specjalnych;
  • twórców małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
  • projektantów gier komputerowych;
  • dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
  • projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
  • osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
  • redaktorów przekazów multimedialnych.
W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności